Wszystko, co powinieneś wiedzieć o maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym

W nowej formule egzaminu maturalnego, obowiązującej od 2015 roku, każdy absolwent szkoły średniej musi zdawać jeden przedmiot na maturze na poziomie rozszerzonym. Jeśli zastanawiasz się, czy nie wybrać matematyki i przed podjęciem ostatecznej decyzji chciałbyś wiedzieć, jak wygląda taki egzamin i z czym wiąże się decyzja o jego zdawaniu, świetnie trafiłeś. Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie potrzebne informacje.

Czas pracy

Na rozwiązanie zadań z arkusza będziesz miał o 10 minut więcej niż koledzy zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Czas pracy na maturze na poziomie rozszerzonym to 180 minut.

Wymagania

O ile osoby zdające maturę z matematyki na poziomie podstawowym muszą wykazać się znajomością pewnych schematów rozwiązań i umiejętnością posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, o tyle na maturze na poziomie rozszerzonym konieczna jest większa kreatywność. Będziesz musiał pokazać, że rozumiesz pojęcia matematyczne i umiesz dobrać strategię matematyczną do nietypowej sytuacji, np. wymagającej wykorzystania podstawowej wiedzy w nowym kontekście (jako przykład CKE podaje „zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczenia pola przekroju ostrosłupa, w szczególności takiego ostrosłupa, który nie jest prawidłowy”).

Typy zadań

Jeśli będziesz zdawał matematykę na maturze na poziomie rozszerzonym, zmierzysz się trzema typami zadań:

• zadaniami zamkniętymi – wymagającymi zaznaczenia jednej poprawnej odpowiedzi; zadania te są punktowane w skali 0–1;
• zadaniami otwartymi krótkiej odpowiedzi, w tym zadaniami kodowanymi z jedną odpowiedzią, w których trzeba wpisać do tabeli otrzymany wynik; punktacja w tej grupie zadań może być następująca: 0–2, 0–3, 0–4;
• zadaniami otwartymi rozszerzonej odpowiedzi – wymagającymi rozumowania i zastosowania strategii matematycznych w nietypowych warunkach; zadania te są punktowane w skali 0–5, 0–6 lub 0–7.

Wynik egzaminu

Na maturze na poziomie rozszerzonym nie obowiązują progi zdawalności. Oznacza to, że bez względu na wynik zdasz egzamin.

Czy to jest dla Ciebie?

Jeżeli uczelnia, na którą się wybierasz, wskazuje matematykę jako jeden z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, to znaczy, że powinieneś rozważyć zdawanie tego przedmiotu na maturze na poziomie rozszerzonym. Oczywiście mierz siły na zamiary. Jeśli uczelnia daje do wyboru kilka przedmiotów, a Ty akurat z matematyką zawsze miałeś problem, być może powinieneś wybrać inny przedmiot.

Jak się przygotowywać?

Możesz uczyć się samodzielnie, z przyjaciółmi lub pod okiem korepetytora. Możesz też zapisać się na kurs maturalny z matematyki, gdzie nad Twoimi przygotowaniami będzie czuwał doświadczony nauczyciel egzaminator. Skorzystanie z pomocy egzaminatora – osoby, która ma wiadomości z pierwszej ręki – to chyba najlepszy pomysł. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym nie jest łatwym egzaminem. Świadczą o tym wyniki maturzystów z 2016 roku: wśród uczniów liceum średnia wyniosła 40%, a wśród absolwentów technikum zaledwie 13%. Warto wykorzystać wszelkie możliwości, które zwiększają szansę na sukces.