Test dla zdających na poziom podstawowy

Dane są liczby: $a=\left({-3}\right)^3$; $b=\left(\sqrt{3}-1\right)^2$; $c=\sqrt{25}$; $d=\left(3+\pi \right)^0$;
Która z podanych liczb jest największa?

 1. $a$
 2. $b$
 3. $c$
 4. $d$
Trójmian kwadratowy $8x-x^2-16$ jest równy

 1. $\left(4+x\right) \left(4-x\right)$
 2. $\left(-4+x\right) \left(-x-4\right)$
 3. $-\left(4+x\right)^2$
 4. $-\left(4-x\right)^2$
Rozwiązaniem równania $\frac{x+2}{x-2}=3$ jest liczba

 1. $7$
 2. $5$
 3. $4$
 4. $1$
Funkcja $f$ określona wzorem $f\left(x\right)=\frac{3x-26}{x-3}$, dla $x \neq 3$ przyjmuje wartość $1{,}3$ dla argumentu

 1. $0{,}13$
 2. $1{,}3$
 3. $10$
 4. $13$
Dany jest ciąg geometryczny o ilorazie $q=-\frac{1}{4}$. Piąty wyraz tego ciągu wynosi $\frac{1}{16}$.
Pierwszy jego wyraz jest równy

 1. $64$
 2. $-64$
 3. $16$
 4. $-16$
Dokładna wartość wyrażenia $\left(\cos 15^{\circ}\right)^2+\left(\cos 75^{\circ}\right)^2$ jest równa:

 1. $2$
 2. $1$
 3. $0$
 4. $0,9999968$
Ramię trójkąta równoramiennego ma długość $12$, a kąt przy podstawie ma miarę $75^{\circ}$. Pole tego trójkąta jest równe

 1. $12$
 2. $24$
 3. $36$
 4. $72$
Obrazem odcinka $AB$ w symetrii względem początku układu współrzędnych jest odcinek $A_1 B_1$.
$A=\left({-5};\;0\right)$, $B=\left({-5};\;5\right)$. Wtedy:

 1. $A_1=\left(0;\;0\right)$, $B_1=\left({-5};\;{-5}\right)$
 2. $A_1=\left({-5};\;0\right)$, $B_1=\left({-5};\;{-5}\right)$
 3. $A_1=\left({5};\;0\right)$, $B_1=\left({5};\;{-5}\right)$
 4. $A_1=\left({-5};\;0\right)$, $B_1=\left({5};\;{-5}\right)$

Rysunek przedstawia pojemnik w kształcie graniastosłupa prostego o podstawie trapezu równoramiennego.
Jedna z podstaw trapezu jest $2$ razy dłuższa od drugiej. Objętość tej formy wynosi $12,6$ dm3, a szerokość jej dna jest równa

graniastoslup

 1. $1$ dm
 2. $2$ dm
 3. $4$ dm
 4. $6$ dm
Rzucamy trzy razy symetryczną, czworościenną kostką do gry (liczba oczek na ściankach kostki: 1,2,3,4). Wynikiem jest suma uzyskanych oczek w tych $3$ rzutach. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania liczby $3$?

 1. $0,015625$
 2. $0,46875$
 3. $0,25$
 4. $0,5$