Matura z matematyki – jakie zadania znajdą się w arkuszu maturalnym?

Matematyka na maturze budzi postrach, a mimo to znaczna część ubiegłorocznych maturzystów była zdania, że matmę na maturze da się zdać. Wielu zdających twierdziło wręcz, że egzamin maturalny był łatwy. Nie sposób przewidzieć, jaki będzie arkusz egzaminacyjny w tym roku. Wiadomo natomiast, jakiego typu zadania się w nim znajdą, jak poszczególne typy zadań będą punktowane oraz jakimi umiejętnościami należy się wykazać, aby je rozwiązać.

POZIOM PODSTAWOWY

Typy zadań

W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym znajdziesz około 34 zadań. Będą to:

 • zadania zamknięte – spośród czterech odpowiedzi będziesz musiał wybrać i zaznaczyć na karcie jedną poprawną odpowiedź;
 • zadania otwarte:
  • krótkiej odpowiedzi – będą wymagały zwięzłego uzasadnienia, wpisania odpowiedzi w postaci jednego słowa, liczby czy też zdania;
  • rozszerzonej odpowiedzi – tu Twoim zadaniem będzie tworzenie strategii rozwiązań, interpretowanie pojęć matematycznych, argumentowanie, uzasadnianie.

W zadaniach otwartych mogą pojawić się polecenia typu: oblicz, rozwiąż, ale też uzasadnij, wykaż. Jest to związane ze zmianami w formule matury – zadania mają sprawdzać Twoją umiejętność myślenia i rozwiązywania problemów.

Punktacja

W zadaniach zamkniętych możesz uzyskać 1 punkt za wskazanie właściwej odpowiedzi. Więcej punktów jest do zdobycia w zadaniach otwartych. Pamiętaj jednak, że za pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń możesz stracić punkty.

Za zadania otwarte przewidziano następującą punktację:

 • zadania otwarte krótkiej odpowiedzi – do 2 punktów.
 • zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – 4–6 punktów.

POZIOM ROZSZERZONY

Typy zadań

W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym znajdziesz około 16 zadań. Będą to:

 • zadania zamknięte – sprawdzające podstawowe umiejętności;
 • zadania otwarte:
  • krótkiej odpowiedzi – w tym zadania z kodowaną odpowiedzią – do odpowiedniej tabeli będziesz musiał wpisać właściwą cyfrę;
  • zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – dużo bardziej zaawansowane matematycznie – będą wymagały od Ciebie zastosowania strategii rozwiązania problemu.

Punktacja

Za poszczególne zadania przewidziano następującą punktację:

 • zadania zamknięte – 1 punkt za wskazanie właściwej odpowiedzi;
 • zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią – 2–4 punkty;
 • zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – 5–7 punktów.