Jakie przedmioty cieszą się popularnością na maturze na poziomie rozszerzonym?

Zgodnie z nową formułą egzaminu maturalnego, obowiązującą od 2015 roku, 3 przedmioty musisz zdać obowiązkowo na poziomie podstawowym i co najmniej jeden – na poziomie rozszerzonym. Który przedmiot wybrać? Zobacz, jak decydowali maturzyści z poprzednich roczników. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dane dotyczące 5 przedmiotów najczęściej zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym.

1. Język angielski

Jest niekwestionowanym zwycięzcą. Cieszył się największą popularnością wśród maturzystów zdających egzamin maturalny w starej formule. Także obecnie, na egzaminach przeprowadzanych według nowej formuły, jest przedmiotem najczęściej zdawanym na poziomie rozszerzonym (w roku 2016 chęć zmierzenia się z tym przedmiotem na maturze na poziomie rozszerzonym zadeklarowało aż 51,5% maturzystów!). W ciągu ostatnich 6 lat tylko dwukrotnie zdarzyło się, że język angielski uplasował się na 2. miejscu.

2. Geografia

Na liście najczęściej wybieranych przedmiotów zajmuje na ogół drugie miejsce. W latach 2010 i 2012 geografia była najbardziej popularna, maturzyści wybierali ją częściej niż język angielski. W roku szkolnym 2015/2016 jej zdawanie na maturze na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 31,6% maturzystów.

3. Biologia

Biologia najczęściej plasuje się na 3. miejscu. Szczególną sympatią cieszyła się wśród maturzystów z rocznika 2014/2015, którzy wybierali ją jako drugą, po języku angielskim. W ostatnim roku szkolnym jej popularność nieco spadła. Biologię na maturze na poziomie rozszerzonym w roku 2015/2016 postanowiło zdawać 21,5%, co dało temu przedmiotowi 4. miejsce.

4. Matematyka

Choć królowa nauk spędza sen z oczu niejednemu maturzyście, to ¬– jak się okazuje – nie wszyscy poprzestają na zdawaniu matury z matematyki na poziomie podstawowym. Szczególną popularnością matematyka cieszyła się wśród maturzystów z roku 2011, kiedy to na zdawanie tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zdecydowało się ponad 58 tys. osób – zaledwie o 450 osób mniej niż język angielski. W roku szkolnym 2015/2016 chęć zdawania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wyraziło 29,3% maturzystów. Przedmiot ten zajął 3. miejsce na liście najchętniej wybieranych przedmiotów.

5. Wiedza o społeczeństwie

Choć abiturienci z roku 2016 nie mieli zbyt dużo sympatii do tego przedmiotu (zdawało go zaledwie 12,7%), a w roku 2015 zajął on dopiero 7. miejsce wśród przedmiotów najchętniej zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym, to w latach 2010–2014 nie schodził poniżej 5. miejsca. Co więcej, w roku 2012 prześcignął nawet matematykę, a w roku 2010 był drugim (po geografii) przedmiotem najchętniej wybieranym.

***

W dalszej kolejności dotychczasowi maturzyści wybierali język polski, chemię, znacznie mniejsza liczba także fizykę i historię. A Ty? Czy wiesz już, co będziesz zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym?