Cała prawda o maturze z matematyki 2016

Przez dwa lata na lekcjach matematyki straszono Cię maturą i oto już za kilka miesięcy będziesz musiał pokazać, ile się nauczyłeś. Czy jest się czego bać? Sam oceń. Mamy dla Ciebie specjalny miniraport o maturze z matematyki w 2016 roku. Zobacz, jakie wyniki osiągali zdający, z czym sobie poradzili, a co przerosło ich możliwości.

Ryzyko się nie opłaciło

Choć CKE od lat ostrzega przed sytuacjami mogącymi spowodować unieważnienie egzaminu, wielu maturzystów wciąż nie traktuje tych ostrzeżeń poważnie. Dowiodły tego ubiegłoroczne matury, podczas których aż kilkadziesiąt razy Komisja zmuszona była uznać maturę z matematyki za nieważną. Winę za to ponosili sami maturzyści: 7 osób zostało przyłapanych na ściąganiu, 11 osób wniosło na salę telefon komórkowy lub z niego skorzystało (w tym 1 osoba na maturze na poziomie rozszerzonym), u 36 abiturientów egzaminatorzy w trakcie sprawdzania pracy stwierdzili brak samodzielności. Dodatkowo w 7 przypadkach na maturze z matematyki na poziomie podstawowym i w jednym przypadku na maturze na poziomie rozszerzonym doszło do naruszenia przypisów. Cztery razy unieważniono wreszcie egzamin z innego powodu (w tym jeden raz na maturze rozszerzonej).

Matura z matematyki na poziomie podstawowym – geometria górą!

Obowiązkową maturę z matematyki zdało w ubiegłym roku 83%  abiturientów (87% licealistów i 75% absolwentów techników), co oznacza, że co 6 zdający nie poradził sobie z tym egzaminem. Aż 40 osób oddało komisji pusty arkusz, nie podejmując nawet próby zmierzenia się z zadaniami. Średni wynik wyniósł 56% (uczniowie liceów – 61%, techników – 46%).

Maturzyści najlepiej radzili sobie z zadaniami geometrycznymi. Aż 88% z nich poprawnie zastosowało zależność między kątem środkowym i kątem wpisanym, a 87% potrafiło wykorzystać fakt, że współrzędne środka odcinka są średnimi arytmetycznymi odpowiednich współrzędnych końców odcinka. Problemu większości zdającym nie sprawiło także wykorzystanie cech podobieństwa trójkątów do obliczeń (85% poprawnych odpowiedzi) i wyznaczenie wartości funkcji sinus dla kąta, dla którego podano wartość tangens (81%).

Piętą achillesową maturzystów okazały się natomiast wszelkie zadania, w których należało uzasadnić właściwości figur geometrycznych lub wykazać prawdziwość wzoru. Maturzyści bardzo często w ogóle nie próbowali rozwiązać tej części zadania, a jeśli już usiłowali przeprowadzić dowód, nierzadko gubił ich – jak to określa CKE – brak doświadczenia w rozwiązywaniu zadań tego typu, przez co np. nie komentowali ważnych elementów swego rozumowania.

Również rachunek prawdopodobieństwa zebrał pokaźne żniwo. Zadania dotyczące tego zagadnienia rozwiązał poprawnie zaledwie co 3 maturzysta.

Matura na poziomie rozszerzonym – algorytmy zamiast własnych strategii

Średni wynik osiągany przez maturzystów zdających maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym wyniósł 31% (40% w przypadku licealistów i 13% w przypadku absolwentów techników). Również w tej grupie znalazły się osoby, które oddały czysty arkusz, nie  podejmując wysiłku, aby rozwiązać którekolwiek zadanie. Takich przypadków było aż 39. Zdający najlepiej radzili sobie z zadaniami, które dotykały wprawdzie zagadnień poziomu rozszerzonego, ale wymagały zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych, np. aż 81% uczniów poprawnie zastosowało wzór na pochodną ilorazu funkcji.

Zdecydowanie najsłabszą stroną maturzystów zdających matematykę na maturze na poziomie rozszerzonym okazała się geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Umiejętności wielu zdających były niewystarczające także do:

  • przeprowadzenia rozumowania wymagającego wykorzystania własności figur w planimetrii (16% poprawnych rozwiązań),
  • wykazania równości odcinków (poniżej 20%),
  • przeprowadzenia dowodu algebraicznego (20%),
  • wykonania przydatnego do przeprowadzenia rozumowania rysunku ostrosłupa.

Także na maturze na poziomie rozszerzonym uczniowie często rezygnowali z uzasadniania i wykazywania. Maturzyści pokazali, że zdecydowanie lepiej idzie im stosowanie algorytmów niż  poszukiwanie własnych strategii.